Frivillig

Kan du...... Ja opgaverne er mange, så har du tid til at hjælpe?

I Sct. Peders Kirke har vi brug for hjælpsomme hænder for at skabe en vedkommende kirke for mennesker i vores lokalområde. Vi synes, det er dejligt, når folk efter gudstjenesten kan mødes over en kop kaffe eller en frokost i givtigt samvær. Nogle sidder måske ellers alene hjemme.

Vi vil også gerne give minikonfirmander og konfirmander gode oplevelser i forbindelse med undervisningen på stedet. En hyggelig afslutningsfrokost for børnene og deres forældre er en god tradition.

Ved nogle af de mange torsdagscafeer med foredragsholdere, kirken afholder, skal deltagerne kunne få en kop kaffe med kage. Snak ved bordet om dagens emne glider nemmere over en kop kaffe.

Vi har allerede en lille gruppe frivillige, som gør et stort og flot stykke arbejde. Men vi kan sagtens være flere. Sådan at den enkelte ikke føler, at ansvaret bliver for tungt.

Som tak for hjælpen afholder kirken en frokost for de frivillige "et sted ude i byen." De frivillige deltager endvidere gratis på vores årlige udflugt en eftermiddag i maj måned.

Hvis du er interesseret i at høre mere om, hvad vi laver, og synes du har noget at byde på, så mød op og få en snak med os.