Gudstjenestekor og Koncertkor

Sct Peders Gudstjenestekor synger til gudstjenester om søndagen og er lønnet med ca 1.350 kr. om måneden.

Koret består af 18 korsangerstillinger fordelt på 6 sopraner, 4 alter, 4 tenorer og 4 basser. Som sanger synger man til gudstjeneste cirka to gange om måneden, lidt oftere omkring højtiderne. Dertil kommer medvirken ved f.eks. musikgudstjenester og koncerter.

For at lære musikken afholdes der ugentligt en korprøve. Den ligger tirsdag, fredag eller lørdag. Et månedsskema ser således ud: En tirsdag øves 16.30 - 19.00, to fredage øves 17.00 - 20.00 og en lørdag øves 9.30 - 14.30. 

Ved flere af disse korprøver er det ikke kun Sct Peders Gudstjenestekor, der øver. Her deltager også andre sangere udefra, der gerne vil synge kormusik på højt niveau. Når det samlede kor mødes og holder koncerter, kalder vi koret Sct. Peders Koncertkor. 

Koncertkoret har gennem tiden vundet mange internationale priser. Hvert andet år tager koret på rejse, enten på koncertturné eller deltagelse i korkonkurrencer. Koncertkoret kommer langt omkring og har været over det meste af Europa.

Fællesskab, arbejdsomhed og god stemning går hånd i hånd i koret. Det er skønt at lave musik sammen og humøret stiger, når man synger!

Læs mere om koncertkoret på hjemmesiden: koncertkor.dk