Sct. Hans aften

Sct. Hans - festen begynder i kirken

Sct. Hans markeres i kirken med en kort gudstjeneste fredag den 23. juni kl. 17.00. 

Derefter indbydes til fællespisning i Sct. Peders Hus. Grillen vil være tændt og vi vil hygge os med lidt god mad. 
Arrangementet slutter kl. 19.00, så man kan nå ned i byen til båltænding på havnen.
Tilmeld dig fællesspisningen på kirkekontoret på tlf. 8642 2403. 
Pris: 30 kr.


Sct. Hans - hvem var det?

Sct. Hans er ikke kun en folkefest med bål og brand, men også en gammel kirkelig tradition til minde om Johannes Døberen, Jesu fætter, som blev født et halvt år før Jesus.

Højtiden Sct. Hans er det fordanskede helgennavn for Johannes Døberen, hvis fødselsdag man har fastsat til den 24. juni.

I nordisk tradition fejres højtider ofte aftenen før helligdagen, og derfor fejres Sct. Hans aften den 23. juni, ligesom juleaften holdes dagen før juledag.

Tidligere troede man, at midsommernatten var fyldt med magiske naturkræfter, som kunne være både onde og gode. Formålet med Sct. Hans-bålet var oprindeligt at jage det onde væk.

Sct. Hans fejres i mange nordeuropæiske lande, heriblandt i England, Irland, Rusland og Frankrig, men det er dog i de nordiske lande, at traditionen står stærkest.