Du er her: 

På søndag

VELKOMMEN til Helligtrekongers søndag i Sct. Peders Kirke kl. 10.

Introitus – Axel Madsen: Det var ikke en nat som de andre
Indgangsbøn
749 I østen stiger solen op
Hilsen, bøn og 1. læsning:
Jerusalems kommende herlighed
"Rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet...." Es 60,1-6

362 Gør dig nu rede, kristenhed
2. læsning:
Genfødelse og fornyelse - Tit 3,4-7
Trosbekendelse
102 Et lidet barn så lysteligt

Prædiken: – søndagens tekst:
De vise mænd - Matt 2, 1-12
Motet – Brian Stenger Poulsen: Det runde himlens stjernetelt

136 Dejlig er den himmel blå
Nadver - uddeling af brød og vin -
koret synger: Christian Præstholm: Horisonten skiller os fra himlen
129 Julebuddet til dem, der bygge, v. 4
Takkebøn og velsignelse
118 Julen har englelyd
Udgangsbøn
Postludium

Til at tage imod os er hele kirkeholdet:
Kordegnen: Niels Ole
Kirketjeneren: Laila
Musikken: Brian sidder ved orglet med gudstjenestekoret
Præsten: Ulla

Kaffeholdet byder på kirkekaffe efterfølgende; den plejer at smage godt i Peders.
Alle er velkommen!