Du er her: 

Kirkeklokkerne

"Fra klokketaarnets Tag, der er hævet 110 Trin over den højtliggende Kirkes høje Kor, har man en Sommerdag den skønneste Udsigt, der kan bydes Mennesker, der kommer til vor Egn." sådan skriver sognepræst E. Bjørnbak i det jubilæumsskrift, der blev udgivet i 1952 i anledning af kirkens 50 - års jubilæum.
Udsigten er der stadig, selvom den selvfølgelig har ændret sig noget i de mere end 50 år, der siden er gået. Klokken, der hænger i klokketårnet er heller ikke den samme. I 1902 skænkede P. Josephsen og hustru den daværende klokke til kirken. Den var støbt hos firmaet L. Andersen i Århus og bar indskriften:

Med Malmets Klang til Mæle
jeg raaber i Guds Navn:
Vaagn op ad Søvne, Sjæle,
fly til vor Frelsers Favn.

I 1929 kom der endnu en klokke til, som var støbt hos De Smithske i Aalborg. Begge klokker blev dog kasseret i 1992 og der blev anskaffet to nye klokker, som blev leveret af firmaet Thubalka i Vejle. Klokkerne er støbt i Frankrig hos firmaet Paccard.

Begge klokker blev nedtaget pga. en revne i ophænget og begge blev de henstillet på Randers Kommunes materielgård. Den lille klokke blev i 1994 udlånt til Enghøj Kirke, da der i byggeri ikke var midler til et klokketårn. Den store klokken, som var tilbage på materielgården, blev i 2007 hentet hjem til kirken og står på plænen foran huset. 
Enghøj Kirke byggede i 2012 klokketårn og har dermed fået to nye klokker. Derfor kan vi i 2014 glæde os over at den sidste også er kommet hjem til Sct. Peders Kirke. Klokken er naturligvis placeres ved siden af den anden, som dengang de havde deres plads i tårnet.

De nuværende klokker ringede første gang til gudstjeneste 1. søndag i advent 1992.

Den store bærer inskriptionen: "Kom lad os juble for Herren" (Salme 95,1).

Den lille: "Ære være Gud i det højeste" (Lukas kap. 2,14).