Du er her: 

Sct. Peders Hus

Når du træder ind i Sct. Peders Hus - som er sognegården til Sct. Peders Kirke – har du kirkekontoret til venstre. Huset rummer desuden bl.a. et mødelokale, kontor og køkken. Går du til højre, finder du for enden af huset konfirmandstuen.

Det er en lille sal, som danner ramme om et væld af aktiviteter ved Sct. Peders Kirke. Udover undervisning af konfirmander og mini-konfirmander bliver salen brugt til kor, kunstudstilling, kirkekaffe, torsdagscafé, filmaftener, menighedsrådsmøder, og mange andre arrangementer til glæde for sognet og menigheden. 

Man kan sige, at kirkekontoret nu endelig kom "hjem". Det havde haft en omskiftelig tilværelse forskellige steder i byen.

Sct. Peders Hus er opført på en grund, der blev udskilt fra præsteboligen på Fabersvej. Huset er bygget i 1975/76 og blev taget i brug ved en højtidelighed den 18. maj 1976.

I kælderen blev der indrettet toiletter og garderobe, tekniske faciliteter og et lokale, der oprindeligt var tænkt til ungdomsarbejde, men som i dag på grund af regler fra brandmyndighederne ikke kan benyttes til længerevarende ophold, hvorfor det nu benyttes som kopi- og depotrum.

To år efter indvielsen blev huset udvidet mod vest med ca. 23 m2. Og igen i 1999 blev huset udvidet med yderligere 30 m2 til et større kirkekontor. Mødelokalet, Salen, entréen og toilettet i stueetagen gennemgik en gennemgribende renovering i 2009, så lokalerne i dag fremstår indbydende med et mere nutidigt præg.