Du er her: 

Bent Møller Sørensen
formand

Jørgen Birkelund
næstformand og kontaktperson

Kasper Laursen
kirkeværge og formand for valgbestyrelsen

Lene Kjølner
kasserer og aktivitetsudvalget

Carsten Olsen
hus- og præstegårdsudvalget og valgbestyrelsen

Freddy Jensen
hus- og præstegårdsudvalget

Kirsten Nielsen
hus- og præstegårdsudvalget og aktivitetsudvalget

Jytte Jensen
kirkeudvalget

Lars Thygesen
kirkeudvalget

Hanna Sørensen
kommunikationsudvalget

Helle Bang-Sørensen
aktivitetsudvalget

 

Kort om menighedsråd

Et menighedsråd er en samling af frivillige fra kirkens sogn, der for en 4-årig periode er valgt ind i rådet, og som varetager nogle opgaver, der vedrører kirkens vedligeholdelse og funktion. Menighedsrådsmedlemmer må ikke være ansat ved kirken, og er derfor "almindelige" beboere i sognet, der har en fælles interesse i at styrke kirkens liv og vækst, og som bliver udfordret af de mange forskellige opgaver, der er ved at sidde i et menighedsråd.

Antallet af medlemmer i et menighedsråd kommer an på hvor mange folkekirkemedlemmer, der bor i sognet, eller har løst sognebånd til en af sognets præster. Ved Sct. Peders Kirke sidder i alt 14 medlemmer, hvori de 3 præster indgår, da de ved ansættelse bliver ”fødte” medlemmer. Herudover et ikke fastlagt antal suppleanter. Hertil har kirkens personale en repræsentant som ligeledes sidder med ved menighedsrådsmøderne, samt en referent, som er kirkens kordegn.

Menighedsrådet har indflydelse på kirken liv og vækst, og varetager derfor mange forskellige arbejdsopgaver. Økonomi og vedligeholdelse er nok de hovedpunkter der fylder mest, men der er også arbejde med personale, med kirkens indhold, med nye og gamle aktiviteter, med afholdelse af arrangementer, med kirkens vision og med de frivillige.

Økonomi

For at skabe mere gennemsigtighed har Folkekirken valgt at offentliggør alle kirkers regnskab samt hele folkekirkens økonomi. Så har du lyst til at se lidt på tallene er du meget velkommen til det.

Regnskab og budget for Sct. Peders Sogn ligger online på sogn.dk - klik HER!

Det er også muligt at se økonomien for hele folkekirken via Kirkeministeriet - klik HER!