Hvad er et menighedsråd?

Et menighedsråd er en samling af frivillige fra kirkens sogn, der for en 4-årig periode er valgt ind i rådet, og som varetager nogle opgaver, der vedrører kirkens vedligeholdelse og funktion. Menighedsrådsmedlemmer må ikke være ansat ved kirken, og er derfor "almindelige" beboere i sognet, der har en fælles interesse i at styrke kirkens liv og vækst, og som bliver udfordret af de mange forskellige opgaver, der er ved at sidde i et menighedsråd.

Antallet af medlemmer i et menighedsråd kommer an på hvor mange folkekirkemedlemmer, der bor i sognet, eller har løst sognebånd til en af sognets præster. Ved Sct. Peders Kirke sidder i alt 14 medlemmer, hvori de 3 præster indgår, da de ved ansættelse bliver ”fødte” medlemmer. Herudover et ikke fastlagt antal suppleanter. Hertil har kirkens personale en repræsentant som ligeledes sidder med ved menighedsrådsmøderne, samt en referent, som er kirkens kordegn.

 

 

Hvad har det indflydelse på?

Menighedsrådet har indflydelse på kirken liv og vækst, og varetager derfor mange forskellige arbejdsopgaver. Økonomi og vedligeholdelse er nok de hovedpunkter der fylder mest, men der er også arbejde med personale, med kirkens indhold, med nye og gamle aktiviteter, med afholdelse af arrangementer, med kirkens vision og med de frivillige.