Du er her: 

Ledig stilling som organist og korleder

Sct. Peders Kirke, Randers Nordre Provsti, Aarhus Stift
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 28 timer pr. uge
Ansøgningsfrist: mandag den 10. august 2020 kl. 12

En stilling som organist ved Sct. Peders Kirke i Randers er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2020, eller snarest derefter.

Menighedsrådet søger en dygtig, motiveret og engageret organist, der kan arbejde positivt sammen med kirkens præster, menighedsråd, kirkens nuværende organist og øvrige ansatte om at skabe gode gudstjenester, kirkelige handlinger og store musikalske oplevelser.

Sct. Peders Kirke har et stort og trofast fremmøde til alle vore gudstjenester og øvrige arrangementer og bliver flittigt besøgt af vor menighed i alle aldersgrupper.

Der er et rigtig godt samarbejde mellem kirkens medarbejdere og menighedsrådet og vi er en kirke, som ikke er bange for at afprøve nye tiltag.

Kirken har endvidere tradition for et meget righoldigt korarbejde med international anerkendelse.

Det ønskes at arbejdet med kirkens drengekor fortsættes og videreudvikles, så fødekæden til gudstjenestekor og koncertkor sikres.

Se mere på kirkens hjemmeside: www.sct-peders.dk

Vi søger en organist

       - der forstår at understøtte menighedens salmesang

       - med et højt fagligt niveau indenfor korledelse, da drengekoret og Sct. Peders Koncertkor
         vil udgøre en stor del af organistens arbejde

       - der vil bidrage til at give kirken et varieret, klassisk og moderne musikalsk udtryk

       - der evt. kan varetage babysalmesang

Der er gensidig vikarforpligtigelse med den fuldtidsansatte organist og man skal spille cirka hver 3. søndag. Dertil kommer spil ved konfirmandmorgensang en dag om ugen, medvirken ved spaghettigudstjenester og akkompagnement til fællessang ved arrangementer i sognegården.

Musikledsagelse ved gudstjenester og kirkelige handlinger udøves primært på kirkens hovedorgel, men kan ved specielle lejligheder også udøves ved det mindre Ramus orgel eller på kirkens flygel, hvor dette er naturligt.

Kirken har et stort korværelse bag orglet med gode faciliteter. Korene får eget øvelokale, når kirkens nye sognegård står klar sidst på året.

Kirkens orgler

Hovedorgel er bygget af Frederiksborg Orgelbyggeri ved Troels Krohn 1961; restaureret og omdisponeret 1981 af Marcussen & Søn; ombygget, setzeranlæg tilføjet 1999 af samme; 32 stemmer fordelt på BV, HV, RP og P.

Kororgel er bygget af Frederik Hoffmann Ramus ca. 1850, restaureret, med ny facade i Ramus-stil og opstillet 2013 af Marcussen & Søn; 5 stemmer.

Ansættelsesområdet er ved Sct. Peders Kirke og sognehus samt ved kapeller og plejehjem.

Stillingen

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk .

Ved ansættelse, efter overenskomst i en DOKS-stilling, aflønnes i henhold til overenskomstens protokollat 1. Der aflønnes i henhold til ny løn-AC-skalaen for akademikere i staten mellem 314.687 og 383.453 kr. årligt (nutidskroner).

Der ydes et årligt rådighedstillæg mellem 40.488 og 62.884 kr. (nutidskroner).

Indplacering, både hvad angår basisløn og rådighedstillæg, sker efter anciennitet.

Er man tjenestemand, og ansættes man i opslået stilling uden ophold fra tidligere stilling, fastholder man sin tjenestemandsstatus. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør 303.654 kr årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør. 319.037 kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Der ydes et rådighedstillæg til stillingen som udgør 30.780 kr. (nutidskroner.)

Løn samt rådighedstillæg er oplyst for en fuldtidsstilling og kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Ansøgning

Ansøgning med relevante bilag vedhæftet sendes til: Sct. Peders Sogn, Fabersvej 47, 8900 Randers C, mærket ”Ansøgning”, eller på mail til 8182fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være kirkekontoret i hænde senest mandag den 10. august kl. 12.

Prøvespil, korprøve og ansættelsessamtale forventes afholdt 20. og 21. august fra kl. 16.

Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til organist Hanne Lund Nielsen, tlf. 24 85 52 59, eller menighedsrådets formand Bent Møller Sørensen, tlf. 29 46 18 08.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest.