Bryllup

Vielse eller kirkelig velsignelse af ægteskab kan finde sted i Sct. Peders Kirke, hvis brudeparret eller en af deres forældre bor i sognet.
Kontakt kirkekontoret på tlf. 8642 2403 for at aftale tidspunkt for brylluppet. Kirkekontoret sørger for kontakt til den af præsterne, der skal foretage vielsen. 

Inden vielsen skal I udfylde en ægteskabserklæring. Dette gøres med NemID på www.borger.dk under emnet "Familie og børn." 
Når man efterfølgende har modtaget en prøvelsesattest fra kommunensendes den til kirkekontoret.

Hvis I ønsker at ændre navn i forbindelse med vielsen, gøres dette også på www.borger.dk.

Er I tidligere blevet borgerlig viet på rådhuset, er det efterfølgende muligt at få en kirkelig velsignelse af ægteskabet.

Læs mere om bryllup og kirkelig velsignelse på folkekirken.dk