Dåb

Dåb kan finde sted i Sct. Peders Kirke, hvis barnets forældre eller bedsteforældre bor i sognet. 
Kontakt kirkekontoret på tlf. 8642 2403 for at aftale tidspunkt for dåben. Kirkekontoret sørger for kontakt til den af præsterne, der skal døbe barnet.

Dåb finder sted i gudstjenesten kl. 10 undtagen Langfredag, 2. pinsedag og Alle helgens dag.

I forbindelse med dåben udfylder forældrene en dåbserklæring med barnets navn og navne og adresser på 2 - 5 faddere. Erklæringen sendes til kirkekontoret i god tid inden dåben.
Læs om dåb på folkekirken.dk. Du er også velkommen til at kontakte en af kirkens præster, hvis du vil vide mere om dåben.