Navneændring

Anmodning om navneændring søges med NemID på www.borger.dk under emnet "Familie og børn." Navneændring i forbindelse med vielse er gratis, hvis der skabes en form for navnefællesskab mellem ægtefællerne.

Øvrige ansøgninger om navneændringer koster 505 kr. i administrationsgebyr.
Ønsker du nærmere vejledning, kontakt gerne kirkekontoret på tlf. 8642 2403 eller klik ind på Familieretshusets hjemmeside