Kristus er opstanden

Før jerntæppets fald og før de store forandringer i Sovjetunionen drog ateistiske prædikanter rundt og talte imod kristendommen og for ateismen. Efter et sådant møde takkede mødelederen høfligt den ateistiske kammerat for belæringen, men sluttede så takketalen med den gamle kristne hilsen: ”Kristus er opstanden!” Hele forsamlingen svarede spontant: ”Ja, han er sandelig opstanden!”.

Trods utallige forsøg på at bringe denne hilsen til tavshed, lyder den stadig ud over verden. Hvorfor? Måske fordi disciplene fandt Jesu grav tom tre dage efter hans død? Nej! Selv ikke den kendsgerning, at også Jesu fjender fandt graven tom, er forklaringen. Der kunne jo tænkes flere forklaringer på den tomme grav. Afgørende er, hvorfor graven blev fundet tom.

Når den djærve russiske mødeleder hilste kammeratens ateistiske propaganda med et frimodigt: ”Kristus er opstanden!”, gjorde han det i overbevisningen om, at han, der Langfredag blev lagt i graven, lever og regerer den dag i dag! Jesu grav var tom, fordi Jesus Kristus opstod og lever!

Som vores korsfæstede og opstandne Herre og Frelser vækker og nærer Jesus stadig troen hos mennesker, som ikke lader sig imponere af selv den voldsomste modpropaganda!

Verden slipper ikke for den hilsen: ”Kristus er opstanden! Ja, han er sandelig opstanden!”. Hvorfor ikke? Fordi verden ikke slipper for Kristus selv. Han bliver ved at kalde og drage mennesker til sig for at give dem del i sin sejr over syndens og dødens magt. Det sker, når vi samles om hans ord, om dåben og om nadveren. Det ville vi for længst være stoppet med, hvis ikke det virkelig var sandt, at Kristus er opstanden, lever og regerer!

Derfor ved vi ikke noget bedre budskab i kirken og i livet at: ”Kristus er opstanden!” For han gav det løfte, at så skal på samme måde enhver, som tror på ham, oprejses af graven og leve med Kristus i en genløst, fornyet verden hvor synd og død og al elendighed for evigt er borte. Det er et håb, et levende håb som vi ikke bygger på fri fantasi, men på at Jesu grav var tom. ”Kristus er opstanden!”.

Nok er der et halvt år til påske hvor vi skal fejre og mindes påskens begivenheder og betydning, men påskens budskab, at Kristus er opstanden, lader sig ikke isolere til om foråret J så god efterårstid til jer alle.

Kristian Vestergaard, sognepræst